Muvhaz.hu

Házirend


Tisztelt Látogatók!

Az Önök gondtalan kikapcsolódása, valamint Intézményünk zavartalan működése érdekében kérjük az alábbiak betartását.

Teremhasználat:

  • A nagyterem csak művelődési, kulturális célú rendezvények, tanfolyamok céljára használható. Vásárok, árubemutatók céljára nem.
  • A nagyterembe a tanfolyamok ideje alatt a tanfolyamvezetők és a résztvevők tartózkodhatnak. A hozzátartozókat kérjük, hogy az előtérben foglaljanak helyet.
  • A nagyterem be a tanfolyamvezetők ékezésekor lehet bemenni, váltócipőben.
  • A Közösségi Ház helyiségeinek használatát, beosztását az intézményvezető határozza meg.

Technikai eszközök használata:

Az intézmény technikai eszközeit - a biztonsági szabályok betartása mellett - csak az intézmény dolgozói, a programvezetők, illetve az intézményvezető által megbízott személy működtetheti.

Egyéb:

  • Szeszes ital csak az intézmény által szervezett programok alatt üzemelő büfében vásárolható. Szeszes italt az intézmény területére behozni tilos, illetve egyéb esetekben fogyasztani tilos.
  • Dohányozni csak a kijelölt helyen lehet.
  • Ittas, illetve a programokat zavaró személy az intézmény területén nem tartózkodhat.
  • Az intézmény területén gyermekek csak felnőtt felügyelettel tartózkodhatnak. A programvezetők felelnek a programban észtvevő gyermekek biztonságáért.
  • A programok alatt, illetve az öltözőben elhelyezett személyes tárgyakért felelősséget az intézmény nem tud vállalni.

Az intézmény berendezéseiben, tárgyi eszközeiben okozott szándékos károkozás kártérítést von maga után.

A házirend betartásáért az intézmény dolgozói, a programvezetők és a helyiségek bérlői felelősek.